Fakturerings-uppgifter

Namn:  Pohrak Oy

Nätfakturaadress: 003724764590

Förmedlarens kod:  003721291126

Operatör: Maventa

FO-nummer: 2476459-0